Gonçalo Vieira, Lisboa, geólogo, Universidade de Lisboa, coordinador del Programa Polar Portugués (PROPOLAR).